• info@esteaura.com Terrace Fulya, İstanbul
  • +90 530 442 60 99
hizmet

En Güzel Gülümsemenin Habercisi: Alın Germe Ameliyatı

  • 19 Şubat 2021
  • Yazar: Esteaura .

Yaşın ilerlemesi, aşırı mimik yapma gibi sebepler alın bölgesinin kırışmasına sebep olan durumlardır. Bu kırışıklıklar kolay kolay gizlenemediği gibi, kişiyi öfkeli ve mutsuz gösterebilir. Bu durumu önlemek isteyen kişi dolgu, mezoterapi, dolgu gibi ameliyatsız yöntemlere başvurabilir. Bu yöntemlerin işe yaramazsa ve kişinin yaşı-sağlığı gibi durumlar uygun ise alın germe ameliyatı yapılır.


Alın germe ameliyatının amacı çizgi ve kırışıklıkların giderilmesidir. Alın germe ameliyatı için aday olan kişiler; şakak bölgesinde ve kaşlarında düşme ile derin alın kırışıklığı olan insanlardır. Bu sorunlar daha çok 40 yaş üzerindeki kişilerde görülmektedir. Yüz estetiğini sağlayabilmek amacıyla, alın germe ameliyatı ile birlikte kombine işlemler de yapılması şarttır.


Estetik alın germe ameliyatları, endoskopik alın germe ameliyatı ve klasik alın germe ameliyatı olmak üzere iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Hekim hangi yöntem ile ameliyat yapacağına, detaylı ve özenli bir muayene sonrasında karar verir. Hekim bu iki yöntem arasındaki farkı hastaya detaylı bir şekilde anlatır ve bilgilendirir. Hasta için en en iyi yöntemin belirlenmesi için dikkatli ve özenli bir muayene şarttır.


Klasik alın germe ameliyatı ile kaşlarda aşağı doğru çekilme yapan ve alında kırışıklıklara sebep olan kasların tahribi sağlanır. Alın derisi göz çukurunun üst kemerinden serbestleştirilir ve derinin fazlası atılır.

Bazı genetik durumlar göz çukurunun üst kemik kemeri seviyesinde olmasına neden olmaktadır. Bu durumu yaşayan kişiler 30’lu yaşlara geldikleri zaman kas düşmesi çok bariz hale gelmektedir. Bu kişilerde, erken dönemde yapılan endoskopik alın germe operasyonu ile iyi sonuçlar elde edilir. Sağlık durumu elverişli olan kişiler ise 50’li yaşlara geldikleri zaman deri bolluğu ile alındaki çizgilerde derinlik çok belirginleşir. Böyle durumlarda endoskopik alın germe ile istenilen sonuç elde edilmez. Alından bir miktar deri çıkarılması gerekir, bu durumda klasik alın germe ameliyatı yapılır.


Genel anestezi altında uygulanan alın germe ameliyatı 2-3 saat sürmektedir. Hasta ameliyattan bir gün sonra taburcu edilir. Ameliyat sonrası oluşan şişlikler 1-2 hafta içinde iner. Alındaki uyuşukluk haftalar içinde düzelir. Hekimin önereceği kremler ile alın bölgesinde oluşan morluklar azaltılabilir. Spor, ağır ev işleri gibi fiziksel aktivitelerden birkaç hafta boyunca kaçınmak gerekmektedir.


Herhangi bir sağlık problemi olmayan, 40 yaş üzerindeki hem kadın hem erkekler hastalara uygulanabilen alın germe ameliyatı konusunda sormak istediklerinizi Este Aura’ya iletebilirsiniz.[en]Reasons such as aging and excessive facial expressions are conditions that cause wrinkling of the forehead area. These wrinkles are not easily hidden and can make the person look angry and unhappy. ​The person who wants to prevent this situation can apply non-surgical methods such as filling, mesotherapy and filling. If these methods do not work and the person's age and health are suitable, forehead lift surgery is performed.

The purpose of forehead lift surgery is to remove lines and wrinkles. Candidates for forehead lift surgery; People with deep forehead wrinkles with falls in the temple area and eyebrows. These problems are mostly seen in people over the age of 40. In order to provide facial aesthetics, it is necessary to perform combined procedures together with forehead lift surgery. 

Aesthetic forehead lift operations are performed with two different methods, endoscopic forehead lift surgery and classical forehead lift surgery. The physician decides on which method to perform the operation after a detailed and careful examination. The physician explains and informs the patient in detail the difference between these two methods. A careful and careful examination is essential to determine the best method for the patient.

With the classical forehead lift surgery, the muscles that pull down on the eyebrows and cause wrinkles on the forehead are destroyed. The forehead skin is freed from the upper arch of the orbit and the excess skin is removed.

Some genetic conditions cause the orbit to be at the level of the upper bone arch. When people who experience this condition reach their 30s, muscle loss becomes very obvious. In these people, good results are obtained with an early endoscopic forehead lift operation. When people with good health reach their 50s, the abundance of skin and the depth of the lines on the forehead become very evident.In such cases, the desired result is not obtained with endoscopic forehead lift. Some skin must be removed from the forehead, in this case, classical forehead lift surgery is performed.

Forehead lift surgery performed under general anesthesia takes 2-3 hours. The patient is discharged the day after surgery. The swelling that occurs after the surgery goes down within 1-2 weeks. The numbness in the forehead resolves within weeks. The bruises on the forehead area can be reduced with the creams recommended by the physician. Physical activities such as sports and heavy housework should be avoided for a few weeks.


You can send any questions to Este Aura about forehead lift surgery, which can be applied to both men and women over the age of 40, without any health problems.