• info@esteaura.com Terrace Fulya, İstanbul
 • +90 530 442 60 99
hizmet

Ultrasonik Burun Estetiği Nedir?

 • 15 Temmuz 2021
 • Yazar: Esteaura .

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte kişilerin tercihlerine göre farklı burun estetiği yöntemleri bulunur. Bunlar içerisinde ultrasonik burun estetiği hastanın yaşına, sağlık problemine ya da burun yapısına göre yapılan önemli bir tekniktir. Peki, ultrasonik burun estetiği nedir?

Ultrasonik Burun Estetiğinin Farkı Nedir?

Ultrasonik burun estetiği yapılan burun ameliyatı esnasında, kemiğin kırılmadan şekillendirilmesidir. Belirli burun ameliyatlarında şekillendirme aşaması, kemiğin kırılması ile sağlanır. Buradaki kemik kırılır ve yumuşatılarak hastanın istediği doğrultuda şekillendirilir. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte ultrasonik burun estetiği, kemiği kırılmadan şekillendirilmesinde oldukça etkili olan yardımcı yöntemdir. Ultrasonik burun estetiği, tek başına uygulanmaz. Burada yapılan operasyonla birlikte farklı yöntemler de tercih edilir. Herhangi bir normal burun estetiği operasyonunda, burun kemiğine şekil vermek amacıyla uygulanabilir.

Ultrasonik Burun Estetiği Kimlere Uygulanır?

Ultrasonikburun estetiği, burun içerisindeki nazal kemiği gelişimini tamamlamış olan bireylerde uygulanır. Nazal kemik gelişimi tamamlamamışsa, ultrasonik burun estetiği önerilmez. Bu kız çocuklarında 16,erkeklerde 18 yaşı için geçerlidir. Ultrasonik burun estetiği, kemiğin kırılmadan şekillendirme aşaması olduğu için eğri burun ya da kemerli burun yapısına sahip olan tüm operasyonlar da tercih edilir. Oldukça etkili ve sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Ultrasonik Burun Estetiğinin Avantajları Nelerdir?

Herhangi bir burun estetiğinde çekiç kullanılarak, burun orantısız kırılabilir. Ancak ultrasonik burun estetiğiyle, ince kemikler milimetrik ölçülerde kesilir. Yani orantısız kesilme ya da burun yapısına zarar verecek herhangi bir işlem bulunmaz. Bilinen klasik yöntemler de yüzde şişme ve morluk oldukça fazladır. Fakat ultrasonik burun estetiğinde, bu durum daha az görülür. Yüzde şişme ve morluk kısa bir süreçte iyileştiği gibi dikkat çekici bir görünüm bulunmaz. Ultrasonik burun estetiğinde kesinlikletecrübeli cerrahlar bulunur. 10 ile 15 dakika içerisinde tecrübeli cerrah ultrasonik burun estetiği operasyonunda bulunduğu sürece, kısa bir zamanda tamamlanır. Aynı zamanda iyileşme süreci, bilinen klasik yöntemlere göre daha hızlıdır.

Ultrasonik Burun Estetiği Nasıl Uygulanır?

Ultrasonikburun estetiği ameliyatı için ilk olarak hastanın yüz hatlarına uygun bir burun belirlenir. Hastanın yüz hatlarını uygun, doğal görülebilecek bir burun belirlendikten sonra burnun görüntüsü photoshop yöntemi ile hastaya gösterilir. Yüz hatları, dudak ve göz uyumu gibi etmenler hasta tarafından kabul edildikten sonra işleme geçilir. Photoshop ile görüntü aktarılıp, gerçeğe en yakın sonucun verildiği işlem ultrasonik burun estetiği yöntemidir. Diğer klasik yöntemlerde de belirlenen burun, photoshop ile hastaya gösterilir. 

Ancak gerçek ile photoshop farklılık göz edebilir. Ultrasonik burun estetiği öncesinde belirlenen burun, photoshop ile aktarıldığı takdirde gerçek görüntüye en yakın sonuç ortaya çıkar. Yapılması gereken şekle göre burun kemerini kırılması, milimetrik olarak sağlanır. Burada hasta kırığı ya da ameliyat süresince herhangi bir ciddi ağrı, kesinlikle söz konusu değildir. Daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla, uzun bir kırık hattı meydana gelmez. Dünyada ve ülkemizde ultrasonik rinoplasti (burun estetiği)ameliyatı, en çok uygulanan işlemler arasında yer edinir.

Ultrasonik Burun Estetiği Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler


 • Ultrasonik burun estetiği yaptıran hasta, başını yüksek tutarak uyumalıdır. Burun üstüne doğru uyunması ya da kafanın yana doğru çevirmesi ameliyatı etkileyebilir. Bu sebepten dolayı baş yüksekte tutarak uyunmalıdır. Böylece, herhangi bir problem yaşanılmaz.
 • Buruna dışarıdan gelebilecek darbeler karşı, kesinlikle korunmalı.
 • Top, el çarpma ya da bunun gibi etmenlerde burun estetiği zarar görebilir.
 • İlk günlerde burun kenarlarında şişlik ve morluk olabilir. Bu durum diğer bilinen yöntemlere göre oldukça daha azdır. Ancak kısa bir süre içinde azalmasını sağlamak amacıyla buruna buz uygulamaları yapılmalıdır. Bu uygulama doktorun size gösterdiği şekilde önerilir.
 • Ödem ve morluk azaltıcı kremler, doktorun size önerdiği şekilde sürülmelidir. Böylelikle kısa bir süreçte ameliyatın etkileri azalır. 

Ultrasonik Burun Estetiğinin Riskleri Bulunur Mu?

Ultrasonik burun ameliyatı öncesinde hasta belirli sağlık kontrollerinden geçer. Bu sağlık kontrolleri uygun olduğu takdirde ultrasonik burun estetiği yapılır. Ultrasonik burun estetiğinin riski olup olmaması, hastaya bağlıdır. Öncesinde ve sonrasında doktorun önerdiği işlemler yapılmalıdır. Burun estetiği sonrasında kanama, normalin dışında morluk ve şişme gibi etmenler, hastanın burnunu korumadığının göstergesidir. Verilen kremler, buz uygulaması, dışarıdan gelen darbelere karşı koruma, kesinlikle ameliyat sonrasında önemlidir. Dışarıdan elle dokunulma bile henüz yeni bir işlem olduğu için ultrasonik burun estetiği etkilenebilir. İstenen bir görünüm için uzun süreli olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadan korunmalı. Böylelikle herhangi bir risk durumu yaşanılmaz. 

Ultrasonik Burun Ameliyatı Ağrılı Mıdır?

Ultrasonikburun estetiği ameliyatı, diğer klasik ameliyatlara göre daha ağrısız geçer. Burada ameliyat öncesinde yapılan komplikasyonlar, ağrıyı en aza indirme adına önemlidir. Kemiklerin kırılması, milimetrik olarak yapıldığı için ameliyat sonrasında burunda herhangi bir ağrıya da sızlama gibi durumlar bulunulmaz. Ultrasonik rinoplasti ameliyatı için maliyet oldukça düşüktür. Bu sebeple dünya genelinde de sıklıkla tercih edilir.

 What is the Difference between Ultrasonic Rhinoplasty?

Ultrasonic rhinoplasty is the shaping of the bone without breaking during nose surgery. In certain nose surgeries, the shaping stage is achieved by breaking the bone. The bone here is broken and softened and shaped in the direction the patient wants. However, with the developing technology, ultrasonic rhinoplasty is an auxiliary method that is very effective in shaping the bone without breaking. Ultrasonic rhinoplasty is not performed alone. Along with the operation performed here, different methods are also preferred. In any normal rhinoplasty operation, it can be applied to shape the nasal bone.

 Who Is Ultrasonic Rhinoplasty Applied To?

Ultrasonicburun aesthetics is applied in individuals who have completed the development of the nasal bone in the nose. If the nasal bone has not completed its development, ultrasonic rhinoplasty is not recommended. This applies to the age of 16 for girls and 18 for boys. Since ultrasonic rhinoplasty is the stage of shaping the bone without breaking, all operations with a curved nose or arched nose structure are also preferred. It is a very effective and frequently used method.

What are the Advantages of Ultrasonic Rhinoplasty?

By using a hammer in any rhinoplasty, the nose can be disproportionately broken. But with ultrasonic rhinoplasty, thin bones are cut into millimetric measurements. In other words, there is no disproportionate incision or any procedure that will damage the nose structure. The known classical methods are also quite a lot of swelling and bruising on the face. But in ultrasonic rhinoplasty, this condition is less common. Facial swelling and bruising heal in a short period of time, as well as there is no remarkable appearance. In ultrasonic rhinoplasty,there are definitely surgeons with a knife. within 10 to 15 minutes, as long as an experienced surgeon performs an ultrasonic rhinoplasty operation, it is completed in a short time. At the same time, the healing process is faster than known classical methods.

 How is Ultrasonic Rhinoplasty Applied?

For the ultrasonicburun aesthetic surgery, a nose suitable for the patient's facial features is first determined. After determining the patient's facial features, a nose that can be seen as appropriate and natural, the image of the nose is shown to the patient using photoshop. After the factors such as facial features, lip and eye harmony are accepted by the patient, the procedure is started. The process in which the image is transferred with Photoshop and the closest result is given is the ultrasonic rhinoplasty method. The nose, which is also determined in other classical methods, is shown to the patient with photoshop.

However, you can look at the difference between the real and photoshop. If the nose determined before ultrasonic rhinoplasty is transferred with photoshop, the result is closest to the actual image. According to the shape that needs to be done, breaking the nasal arch is provided millimetrically. Here, the patient's fracture or any serious pain during the operation is absolutely out of the question. In order to give a more aesthetic appearance, a long fracture line does not occur. Ultrasonic rhinoplasty (rhinoplasty)surgery takes place among the most Decently performed procedures in the world and in our country.

Things to Be Considered After Ultrasonic Rhinoplasty

 • The patient who has an ultrasonic rhinoplasty should sleep with his head held high. Sleeping on the nose or turning the head to the side may affect the operation. For this reason, it should be observed by keeping the head high. That way, there won't be any problems.
 • Against blows that may come to the nose from the outside, it should definitely be protected.
 • Rhinoplasty can be damaged by a ball, hand impact, or other factors such as this.
 • In the first days, there may be swelling and bruising on the sides of the nose. This is much less than other known methods. However, ice applications should be made to the nose in order to ensure that it decreases within a short period of time. This application is recommended as indicated by the doctor.Edema and bruise reducing creams should be applied as recommended by the doctor. 
 • Thus, the effects of surgery are reduced in a short period of time.

Are There Any Risks of Ultrasonic Rhinoplasty?

Before ultrasonic nose surgery, the patient undergoes certain health checks. If these health checks are appropriate, ultrasonic rhinoplasty is performed. Whether there is a risk of ultrasonic rhinoplasty or not depends on the patient. The procedures recommended by the doctor should be performed before and after. Factors such as bleeding, abnormal bruising and swelling after rhinoplasty indicate that the patient is not protecting his nose. The creams given, ice application, protection against external shocks are definitely important after surgery. Even touching by hand from the outside may be affected by ultrasonic rhinoplasty, as it is still a new procedure. For a desired appearance, it should be protected for a long time without any problems. Thus, any risk situation is not experienced.

Is Ultrasonic Nose Surgery Painful?

Ultrasonicburun aesthetic surgery is more painless than other classical surgeries. Here, complications before surgery are important for minimizing pain. Bone fracture, because it is done in millimeters, there are no conditions such as aching or any pain in the nose after surgery. The cost for ultrasonic rhinoplasty surgery is quite low. For this reason, it is also often preferred throughout the world.